Activiteiten

                      

Overzicht van activiteiten

 • Dansmiddag
  Voor senioren wordt regelmatig op zondagmiddag een dansmiddag georganiseerd. Diskjockey Jo de Wit verzorgt de muziek. Op de activiteitenkalender staan de data’s van de dansmiddag.

 • Eetpunt Ospels Uitje
  Elke tweede woensdag van de maand wordt door Eetpunt Ospels Uitje een diner geserveerd aan 55+. Door een groep vrijwilligers wordt voor deze doelgroep gezorgd dat het maandelijks een echt “Uitje” wordt. Gelet op de grote belangstelling is het noodzakelijk zich vooraf op te geven bij Liesbeth Bergmans-Vaes te Ospel, tel 0495-631122. Op de activiteitenkalender staan de data’s van het eetpunt vermeld.

 • Kaarten
  Elke maandag en - dinsdagmiddag vindt er kaarten plaats in Haaze-Hoof. Het kaarten wordt georganiseerd door senioren vereniging KBO Ospel en men moet lid zijn van deze vereniging voor deel te nemen aan het kaarten.

 • Toneel
  Toneelgezelschap Mengelmoes verzorgt jaarlijks enkele voorstellingen in Haaze-Hoof. Raadpleeg voor de data de activiteitenkalender.

 • Biljarten
  Elke maandag en - dinsdagmiddag vindt er biljarten plaats in Haaze-Hoof.

 • Intocht Sinterklaas
  De intocht van Sinterklaas vindt plaats in Haaze-Hoof. Het Sinterklaascomité zorgt jaarlijks voor een geweldig feest voor de kinderen van Ospel. Raadpleeg voor de data de activiteitenkalender.

 • Huiskamerproject
  Twee keer per maand op woensdagmiddag vindt het huiskamerproject plaats. Hier kunnen senioren activiteiten verrichten met vrijwilligers. Knutselen, kaartje leggen, TV kijken en andere activiteiten worden georganiseerd.

 • Ospels Steunpunt
  Bent u op zoek naar hulp, ondersteuning, zorg of een luisterend oor? Hebt u vragen over welzijn, zorg, werk, financiën, wonen, dagbesteding, (geestelijke) gezondheid of relaties? Maakt u zich zorgen over een buur of kennis? Of wilt u anderen ergens mee helpen als vrijwilliger? Het Ospels Steunpunt pakt problemen én kansen graag samen met u aan om u (weer) op weg te helpen. 
  Op dondermiddag tussen 14.00 en 16.00 staan een professional en vrijwilligers voor u klaar.

 • Vogelvereniging
  Jaarlijks vindt er een vogeltentoonstelling plaats in Haaze-Hoof. Deze vereniging verzorgt ook jaarlijks een kienavond. De kienavond is toegankelijk voor iedereen.

 • Zangvereniging
  Gemengde zangvereniging Cecilia repeteert wekelijks op dinsdagavond van 19.00 – 21.00 u. Op donderdagavond repeteert het kerkkoor van 19.30- 21.00 u. Jaarlijks vindt er een concert plaats in Haaze-hoof. Raadpleeg voor de data de activiteitenkalender.

 • Accordeonclub Spelo
  Elke maandagavond vindt er repetitie plaats van 19.30 – 21.30 u. Jaarlijks vindt er een concert plaats in Haaze-Hoof dat verzorgd wordt door deze accordeonisten. Raadpleeg voor de data de activiteitenkalender.

 • Volksdansen
  Wie van volksdansen houdt, kan elke dinsdagmorgen van 9.30 – 11.30 u terecht in Haaze-hoof tijdens de repetitie.

 • Vrouwenverenigingen
  In Haaze-Hoof hebben twee Ospelse vrouwenverenigingen regelmatig hun bijeenkomsten. LKV op dinsdagavond en St Martha op donderdagavond.

 • Koersballen
  Wie (van de senioren) graag een balletje laat rollen, kan hiervoor terecht op donderdagmiddag in Haaze-hoof.

 • Ouderengym
  Op vrijdagmorgen is er gym voor ouderen. Er zijn twee groepen: Groep 1: van 9.30 – 10.30 u. en Groep 2 van 10.30 – 11.30 u.

 • Zonnebloem activiteiten
  In Haaze-Hoof vindt een rijk scala van activiteiten plaats die georganiseerd worden door de Zonnebloem.