Verenigingen

                      

Verenigingen

Accordeonclub Spelo Koersbalclub 
Meer bewegen voor ouderen LKV (Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging)
Biljartclub Haaze-Hoof Muziekschool
Beugelclub ‘t Kloeëster Parkietenvereniging
Beugel voor liefhebbers KBO Ospel 
Huiskamer project Eetpunt Ospels Uitje
Buurtvereniging De Houwakker Spaarkas ‘t Kelderke
Dartclub ‘t Haasje Volksdansgroep Marthos 
Dorpsraad Ospel Zangvereniging St. Caecilia
Kerkkoor Zijactief
  Zonnebloem

 

Huurders

Alles Kids Kinderopvang

Beelen Logopedie